Beiaard-examens

Dit jaar gaan wij kijken of het mogelijk is om amateursexamens voor de beiaardschool in te voeren. Een examen bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte.

Luidklokken Sint Jan

Bossche klokkenluiders van Sint Jan

In 2020/2021 gaat de gemeente 's-Hertogenbosch, eigenaar van de Sint Janstoren, het mogelijk maken om zeven van de laagste luidklokken van de Sint Jan met de hand te gaan luiden. Het werk moet in het voorjaar van 2021 zijn opgeleverd. Het idee is van Joost van Balkom afkomstig en de Bossche Beiaardstichting heeft hem daarbij geholpen. De stichting heeft zelfs € 8000,00 opgehaald om het ombouwen mogelijk te maken. Koninklijke Eijsbouts heeft inmiddels de opdracht gekregen om met het ombouwen te beginnen.

Jacob van Eyck festival

Save the date!


Na de succesvolle eerste editie in 2018 krijgt het Jacob van Eyck Festival een vervolg! Van 15 t/m 17 oktober 2021 gonzen de vestingsteden Heusden en 's-Hertogenbosch van blokfluit-, beiaard- en andere muziek, geïnspireerd door Jacob van Eyck. Met als hoofdgast blokfluitiste Lucie Horsch, de jonge winnares van de Nederlandse Muziekprijs 2020 die inmiddels de wereld verovert met haar virtuoze spel.

De Bossche Beiaardschool zal zich tijdens dit weekend presenteren.


Noteer alvast de data, nadere informatie volgt spoedig!